Copywriting

Vytváranie obsahu

Udržiavajte kontakt s Vaším publikom...

Zoznámte sa s našou Vášňou, ktorou je tvorba obsahu a článkov

Nestretli ste sa ešte s pojmom Copywriting ?

Copywriting, ako už zo samotného názvu vyplýva, je písanie textov. Jedná sa predovšetkým o reklamné články, propagačné materiály, texty reklám (na internete; v tlači, rádiu či televízii) alebo e-mail newsletterov. Mohli by sme povedať, že copywriting je aj náukou o tom, ako napísať reklamný text, ktorý zaujme.

Je to osoba, ktorá píše vyššie spomínané texty. Copywriter by mal dokonale ovládať rodný jazyk (resp. jazyk, v ktorom píše) a mať bohatú slovnú zásobu. Často sú potrebné rôzne synonymá, ktoré robia text jedinečným a príjemným na čítanie. Napriek tomu by tento odborník na reklamu nemal používať veľmi odborné výrazy, najmä ak píše pre širšiu skupinu ľudí.

Bezplatná konzultácia